Informācija par degvielas patēriņa protokoliem

WLTP

* Norādītas degvielas patēriņa un CO2 emisijas vērtības, kam veikta tipa apstiprināšana un kas mērītas atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure – WLTP) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (ES) Nr. 2017/1151 (attiecīgi piemērojamajā redakcijā). Vērtības neatspoguļo lietošanu īpašos apstākļos un braukšanas apstākļus. Papildinformāciju par oficiālo degvielas patēriņu un CO2 emisijām iespējams uzzināt rokasgrāmatā “Degvielas patēriņš un CO2 emisijas jauniem vieglajiem automobiļiem”, kas ir pieejamas bez maksas visās Opel tirdzniecības vietās vai attiecīgajās valsts iestādēs.

NEDC

** Norādītas degvielas patēriņa un CO2 emisijas vērtības, kam veikta tipa apstiprināšana un kas mērītas atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure – WLTP) un iegūtās vērtības ir pārveidotas, lai tās būtu salīdzināmas ar NEDC saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (ES) Nr. 2017/1151. Vērtības neatspoguļo lietošanu īpašos apstākļos un braukšanas apstākļus. Vērtības neatspoguļo lietošanu īpašos apstākļos, braukšanas apstākļus, standarta vai papildaprīkojuma ietekmi un var atšķirties atkarībā no izmantotajām riepu izmēra. Papildinformāciju par oficiālo degvielas patēriņu un CO2 emisijām iespējams uzzināt rokasgrāmatā “Degvielas patēriņš un CO2 emisijas jauniem vieglajiem automobiļiem”, kas ir pieejamas bez maksas visās Opel tirdzniecības vietās vai attiecīgajās valsts iestādēs.

Vecāki modeļi / komerctransports

 *** Visi uzrādītie dati attiecas uz ES bāzes modeli ar standarta aprīkojumu. Degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati tiek noteikti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (ES) Nr. 2017/1151 (attiecīgi piemērojamajā redakcijā), ņemot vērā nolikumā noteikto lietošanā esošā automobiļa svaru. Papildaprīkojums var nedaudz palielināt norādīto degvielas patēriņu un CO2 emisijas. Degvielas patēriņa un CO2 emisiju rādītāji nav attiecināmi uz kādu konkrētu transportlīdzekļa modeli un nav uzskatāmi par daļu no pārdošanas piedāvājuma. Tie sniegti tikai dažādu transportlīdzekļu salīdzināšanas nolūkā, un reālos braukšanas apstākļos, kurus lielā mērā ietekmē braukšanas stils un braukšanas vide, degvielas patēriņa dati var atšķirties. Papildaprīkojums var palielināt automašīnas pašmasu un atsevišķos gadījumos pieļaujamo slodzi uz asi un pilno masu, kā arī samazināt piekabes pieļaujamo svaru. Tas var samazināt maksimālo braukšanas ātrumu un palielināt paātrinājuma laiku. Veiktspējas rādītāji ir balstīti uz pieņēmumu, ka autovadītāja svars ir 75 kg un kravas svars – 125 kg.

Opel dara visu, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļa vietnē esošā informācija ir patiesa un aktuāla, taču neuzņemas atbildību par pretenzijām vai zaudējumiem, kas var rasties, paļaujoties uz šajā vietnē esošo informāciju. Daļa vietnē publicētās informācijas var nebūt precīza saistībā ar produktu izmaiņām, kas varētu rasties kopš vietnes pēdējās versijas publicēšanas. Daļa no aprakstītā vai parādītā aprīkojuma var būt tikai pieejams noteiktās valstīs vai tikai par papildu samaksu. Opel patur tiesības jebkurā laikā mainīt produkta specifikācijas. Lai iegūtu precīzus savā valstī pieejamo produkta tehniskos datus, lūdzu, sazinieties ar Opel dīleri.